2020-04-28

შრომის ინსპექციის 2019 წლის ანგარიში

შრომის ინსპექციის 2019 წლის ანგარიში

შრომის ინსექციამ გასული წლის ანგარიში გამოაქვეყნა, რ2019 წელს სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა რაოდენობა 24 პროცენტით, ხოლო დაშავებულთა რაოდენობა 16 პროცენტით შემცირდა.

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა გასულ წელს 1575 ობიექტზე განახორციელა პირველადი და შემდგომი ინსპექტირება, რომლის ფარგლებშიც გაიცა 4806 მითითება.

ინსპექტირებების შედეგად გაფრთხილება მიეცა 558 ობიექტს, ჯარიმა დაეკისრა 431 ობიექტს, შრომის უსაფრთხოების ნორმებთან კრიტიკული შეუსაბამობის გამო სამუშაო პროცესი შეუჩერდა 92 ობიექტს, ხოლო გაცემული მითითებები სრულად გამოასწორა 127-მა ობიექტმა.

ინსპექტირებებმა ჯამში 90 000-მდე დასაქმებული მოიცვა.

ანგარიში სრულად.