კლუბის წევრობა

კლუბის წევრობა

კლუბში გაწევრიანება შეუძლია შრომის უსაფრთხოების ნებისმიერ სპეციალისტს, რომელიც ფლობს სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებულ, საერთაშორისო სერტიფიკატს, ან შესაბამისი უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დიპლომს.

კლუბში გაწევრიანება ნებაყოფლობითია და წევრები თავისუფალი არიან საწევრო გადასახადისგან.

რეგისტრაცია