ლაშა ლაბაძე

ლაშა ლაბაძე

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი

დავით ჩიჯავაძე

დავით ჩიჯავაძე

შრომის უსაფრთხოების ექსპერტი, ტრენერი, კონსულტანტი

ნუგზარ მელაძე

ნუგზარ მელაძე

შრომის უსაფრთხოების ტრენერი, კონსულტანტი

შალვა ცხაკაია

შალვა ცხაკაია

შრომითი ურთიერთობების ექსპერტი, იურისტი