დავით ჩიჯავაძე

დავით ჩიჯავაძე

შრომის უსაფრთხოების ექსპერტი, ტრენერი, კონსულტანტი

ნუგზარ მელაძე

ნუგზარ მელაძე

შრომის უსაფრთხოების ტრენერი, კონსულტანტი